22 Octubre 2019- Assemblees extraordinària i Ordinària

Benvolgudes famílies,

D’acord amb el que disposen els estatuts de la nostra associació, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària i Ordinària que tindrà lloc el pròxim dia 22 d’octubre de 2019 a les 20:00 h i a les 20:15h respectivament, a la sala del carrer Conquista 57 de l’Escola.

L’ordre del dia i únic punt (Assemblea Extraordinària):

1.- Presentació de modificacions i aprovació si s’escau, dels nous estatuts.

 

L’ordre del dia és el següent (Assemblea Ordinària):

1.- Aprovació de l’acta de l’última Assemblea Ordinària.

2.- Memòria d’activitats 2019-2020

3.- Informació de l’estat de comptes i aprovació comptable any 2019-2020.

4.- Aprovació pressupost curs 2019-2020.

5.- Informació de les dates sobre els esdeveniments 2019-2020 que patrocina i organitza l’AMPA.

6.-  Elecció de nous càrrecs de la Junta d’AMPA:

– Proposta de reelecció del President de l’AMPA

7.- Torn obert de precs i preguntes.

Us hi esperem.

Cordialment,

Josep Rocha- President