23 d’octubre Assemblea General Extraordinària & Ordinària

D’acord amb el que disposen els estatuts de la nostra associació, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el pròxim dia 23 d’octubre de 2018 a les 20.00h, a la sala del carrer Conquista 57 de l’Escola.
L’ordre del dia i únic punt:
  1. Aprovació dels nous estatuts.

Seguidament tindrà lloc l‘Assemblea General Ordinària a les 20:15h 

L’ordre del dia és el següent:

  1. Aprovació de l’acta de l’última Assemblea Ordinària.
  2. Informació de l’estat de comptes i aprovació comptable any 2017-2018.
  3. Aprovació pressupost curs 2018-2019.
  4. Informació i aprovació de les dates sobre els events 2018-2019 que patrocina i organitza l’AMPA.
  5. Elecció de nous càrrecs de la Junta d’AMPA, comiat d’alguns membres actuals i ,acollida de nous membres de la Junta Directiva i com a vocals
  6. Torn obert de precs i preguntes.
Us hi esperem.

Cordialment,

Josep Rocha
President AMPA Escola Betúlia